Quy trình đốt oxy với gốm sứ Bát Tràng

Quy trình đốt oxy với gốm sứ Bát Tràng

 Ngày 28 Tháng 09 Năm 2017 |  1653

Trong công nghệ đun đốt gốm sứ có rất nhiều loại khác nhau, như đun bằng Than, đun củi, đun điện, đun bằng gas...Hiện nay công nghệ đun gốm sứ bằng gas vẫn đang giữ tỷ lệ cao trong quy trình làm gốm sứ.  

Xem thêm
Lò điện đun gốm sứ Bát Tràng

Lò điện đun gốm sứ Bát Tràng

 Ngày 21 Tháng 09 Năm 2017 |  1404

Hiện nay lò điện đang được sử dụng rộng trong việc đun đốt hàng sứ tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng. Nhưng đa số chỉ sử dụng trong việc hấp decal ở nhiệt độ thấp, chứ chưa sử dụng cho đun chín . Việc chuyển sang đun lò điện mang lại hiệu quả cao cho việc đa ...

Xem thêm
Nguyên tắc quan trọng xây dựng lò gas để đun hàng gốm sứ Bát Tràng

Nguyên tắc quan trọng xây dựng lò gas để đun hàng gốm sứ Bát Tràng

 Ngày 07 Tháng 09 Năm 2017 |  2139

Trước đây làng gốm sứ Bát Tràng chủ yếu đốt bằng than củi, nhưng do ô nhiễm môi trường, cùng với yêu cầu chất lượng hàng cao cấp của thị trường mà giờ đây Bát Tràng hoàn toàn đun gốm sứ bằng lò gas . chỉ còn một vài hộ gia đình vẫn còn giữ lại để đốt một vài mặt hàng ...

Xem thêm