Album hình ảnh

Đĩa soáy rỗng cao cấp Bát Tràng

Thứ Năm, Ngày 17 Tháng 08 Năm 2017 11:39:37 AM

Danh mục các bài hình ảnh: Thăm lò cổ đun than, thăm chợ gốm, đến khu triển lãm,  đến nhà sản xuất con giồng, đếnkhu ẩm thực .