Album hình ảnh

Lọ Bát Tràng xếp như một bức tranh

Thứ Bảy, Ngày 26 Tháng 08 Năm 2017 1:46:56 PM

Lọ hoa xếp như tác phẩm nghệ thuật