Ấm sắc thuốc Bắc sứ Bát Tràng

Ấm sắc thuốc Bắc sứ Bát Tràng

 Ngày 08 Tháng 10 Năm 2017 |  1019

Ngày xưa cha ông ta thường sử dụng xoong đất, sành để đun thuốc Bắc mỗi khi có bị bệnh, sau này khi khoa học hiện đại hơn thì người ta dùng xoong nhôm, ấm đồng... để sắc thuốc bắc. Nhưng dùng đồ kim loại để đun thuốc Bắc sẽ không mang lại hiệu quả đầy đủ như dùng xoong đất, vì ...

Xem thêm