Chum sành và thế giới bình, vò rượu Gốm sứ Bát Tràng

Chum sành và thế giới bình, vò rượu Gốm sứ Bát Tràng

 Ngày 26 Tháng 09 Năm 2017 |  2207

Lạc chân vào thế giới của… rượu mới thấy, chỉ riêng “mảng” để bảo quản và giữ thứ “chất lỏng” gây nghiện này đã cơ man nào là các thể loại: từ bình gốm, vò sứ tới bình thủy tinh, bình nhựa, bình pha lê, hộp bọc ngoài bằng gỗ… Hôm nay chúng ta đến với chum sành được sản ...

Xem thêm