Album ảnh hoạt động

Tranh gốm Bát Tràng trang trí vườn nhà

Tranh gốm Bát Tràng trang trí vườn nhà

 Ngày 16 Tháng 02 Năm 2019 |  0 |  1336  | Xem tiếp

Lọ Bát Tràng xếp như một bức tranh

Lọ Bát Tràng xếp như một bức tranh

 Ngày 26 Tháng 08 Năm 2017 |  0 |  1010  | Xem tiếp

Bộ bát đĩa Bát Tràng mới sản xuất

Bộ bát đĩa Bát Tràng mới sản xuất

 Ngày 17 Tháng 08 Năm 2017 |  0 |  1124  | Xem tiếp

Đĩa soáy rỗng cao cấp Bát Tràng

Đĩa soáy rỗng cao cấp Bát Tràng

 Ngày 17 Tháng 08 Năm 2017 |  0 |  1005  | Xem tiếp

Đĩa soáy cao cấp Bát Tràng

Đĩa soáy cao cấp Bát Tràng

 Ngày 15 Tháng 08 Năm 2017 |  0 |  965  | Xem tiếp