Cách bài trí ống hương Bát Tràng trên ban thờ gia tiên

Cách bài trí ống hương Bát Tràng trên ban thờ gia tiên

 Ngày 02 Tháng 05 Năm 2019 |  3060

Bạn có thể dùng một ống cắm hương Bát Tràng hay hai ống cắm hương Bát Tràng hai bên để một bên dùng cắm hương, một bên dùng cắm đũa, bạn có thể để phía trước cho tiện rút hương ra thắp khi để một ống hoặc để phía sau ngoài cùng nếu dùng hai ống cho khỏi vướng tầm ...

Xem thêm
Ống cắm hương Bát Tràng: Có thể sử dụng đa năng

Ống cắm hương Bát Tràng: Có thể sử dụng đa năng

 Ngày 29 Tháng 04 Năm 2019 |  1174

Ống cắm hương Bát Tràng là sản phẩm gốm sứ chuyên dùng cho danh mục đồ thờ gốm sứ và là một trong những vật phẩm đặt trên ban thờ gia tiên, ban thờ Phật ở chùa hay thờ các chư vị thần linh ở đình đền… Nhưng với đời sống hiện đại của chúng ta hôm nay, những ai ...

Xem thêm